Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

ĐỜI SỐNG TÂM LINH

Dẫn nhập
các khoa học tôn giáo

Những đường hướng linh đạo nổi bật trong Kitô giáo
11 TẬP (còn tiếp)

Tác giả : Phan Tấn Thành, O.P.
Phát hành : Học viện Đa Minh
Kích cỡ : 14x20cm
Thần học về Đời sống Tâm linh Kitô giáo

Chiều kích huyền bí
trong các tôn giáo

Truyền thống tâm linh
trong các Giáo hội
Đông phương
 
Những hình thức tu trì Kitô giáo
Cầu nguyện Kitô giáo: Lịch sử và thần học
Nhân sinh quan
Kitô giáo
Bí tích tình yêu
Cử hành Bí tích tình yêu

Thần học đức tin


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét