Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

TÔMA AQUINÔ : Học Giả, Thi Nhân, Nhà Huyền Bí, Vị Thánh

Nguyên tác : 
THOMAS AQUINAS : Scholar, Poet, Mystic, Saint
Manchester: Sophia Institute Press, 2011

Tác giả : A. G. Sertillanges, O.P.
Chuyển ngữ : Học viện Đa Minh
Kích cỡ : 13.5x20.5cm
Số trang : 208
Phát hành : 28/1/2015, Mừng kính Thánh Sư Tôma Aquinô, Bổn Mạng Trung Tâm Học Vấn Đa Minh

THÁNH TÔMA AQUINÔ - Câu chuyện "Con bò câm"

Nguyên tác :
SAINT THOMAS AQUINAS : The Story of “The Dumb Ox”
Charloote : Tan books and publishers, INC., 2012.

Tác giả : Mary Fabyan Windeatt
Chuyển ngữ : Học viện Đa Minh
Kích cỡ : 12.5x20cm
Số trang : 88
Phát hành : 28/1/2015, Mừng kính Thánh Sư Tôma Aquinô, Bổn Mạng Trung Tâm Học Vấn Đa Minh

SÁCH TẶNG, KHÔNG BÁN

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

CHỈ NAM GIÁO LUẬT VÀ MỤC VỤ

Chuyển ngữ từ bản tiếng Pháp
Guide Canonique et Pastoral au Service des Paroisses, 2004

Tác giả: Hội đồng Giám mục Québec, Canada
Chuyển ngữ : Anh Em Đa Minh
In lần thứ 2
Phát hành : Học Viện Đa Minh, ngày 17/12/2014
Số trang: 142
Kích cỡ : 14.5x20.5cm

MỤC LỤC

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

CHẤM NỐI CHẤM - Suy niệm Tin Mừng hằng ngày - Năm B

Tác giả : Học viện Đa Minh
PHÁT HÀNH : Lễ Các Thánh, ngày 01/11/2014
Số trang : 424
Kích cỡ : 14.5x20.5cm
Giá bìa : 40.000Đ 

Các thầy Học viện Đa Minh sẽ giới thiệu sách đến cộng đồng dân Chúa vào các Chúa Nhật cuối năm Phụng vụ tại nhiều địa điểm giáo xứ thuộc giáo phận Sài Gòn và Xuân Lộc 

GÕ NHỊP THEO TẤM LÒNG VÀNG

Tác giả : Học viện Đa Minh
Phát hành : Lễ Các Thánh, ngày 01/11/2014
Số trang : 160
Kích cỡ : 13.5x20.5cm
Giá bìa : 18.000 Đ

Các thầy Học Viện Đa Minh 
sẽ giới thiệu sách đến cộng đồng dân Chúa
cùng với Chấm Nối Chấm.

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

HẠT MẦM ĐỨC TIN - Bài Giảng Chúa Nhật Năm B

Tác giả : Jude Sicilinano, O.P.
PHÁT HÀNH : Lễ Các Thánh, 01/11/2014
Chuyển ngữ : Học viện Đa Minh
Kích cỡ : 14.5x20.5cm
Số trang : 304

Các thầy Học Viện Đa Minh 
sẽ giới thiệu sách đến cộng đồng dân Chúa
cùng với Chấm Nối Chấm

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

TÌM HIỂU THÁNH LỄ

A BIBLICAL WALK THROUGH THE MASS
Understanding What We Say and Do in the Liturgy
Tác giả : Dr. Edward Sri

Chuyển ngữ : Trần Công Thượng, O.P.
Phát hành : Học Viện Đa Minh, 30/09 lễ thánh Giêrônimô, Linh mục-Tiến sĩ Hội thánh
Số trang : 176 trang
Kích cỡ : 14.5x20.5cm