Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

CHỈ NAM GIÁO LUẬT VÀ MỤC VỤ

Chuyển ngữ từ bản tiếng Pháp Guide Canonique et Pastoral au Service des Paroisses, 2004

Tác giả: Hội đồng Giám mục Québec, Canada
Chuyển ngữ : Anh Em Đa Minh
Phát hành : Học Viện Đa Minh, ngày 12/03/2014
Số trang: 142
Kích cỡ : 14.5x20.5cm

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét