Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

CHÂN DUNG CHA ĐA MINH THEO CÁC NHÂN CHỨNG

Tài liệu cổ nhất của Dòng về cha Đa Minh, bao gồm lời kể của các nhân chứng trong án phong thánh cho Cha.

XUẤT BẢN LẦN THỨ HAI, CÓ HIỆU ĐÍNH.

Chuyển ngữ: Học viện Đa Minh
Phát hành: Học viện Đa Minh, 2013
Số trang: 156
Kích cỡ: 10.5x17.5cm


LỜI NGỎ - Lần xuất bản thứ hai

Gia đình Đa Minh đang trong giai đoạn 10 năm chuẩn bị mừng 800 năm thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết (22/12/1216). Uỷ ban Chuẩn bị Năm thánh của Trung ương Dòng đưa ra 8 chủ đề cho anh chị em Đa Minh học hỏi từng năm, từ 2009 đến 2016. Chủ đề của năm 2014 là “Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh và Sứ vụ Giảng thuyết”. Câu Lời Chúa hướng dẫn cho chủ đề được trích từ Sách Ngôn sứ Giôen, chương 3, câu 1: 

“Con trai con gái các ngươi
sẽ trở thành ngôn sứ,
người già được báo mộng,
thanh niên thấy thị kiến.”

Ngày từ thời kỳ đầu của Dòng, đã có nhiều giáo dân nhiệt thành cộng tác với các Anh Em Đa Minh trong sứ vụ giảng truyền Lời Chúa. Đặc biệt, trong tiến trình điều tra phong thánh cho cha Đa Minh một số giáo dân đã được chọn làm nhân chứng quan trọng. Danh tánh được nêu trong tài liệu điều tra tại thành phố Toulouse gồm có các bà Winma (tr. 132), Nôghêra (tr. 133), Berengaria (tr. 140) và Râymunđô Xanchi (tr. 141), các ông Râymunđô và Giôndana (tr. 141). Những giáo dân này cho thấy sự gắn bó và lòng yêu mến đặc biệt của họ dành cho cha Đa Minh. Và như thế, họ đã có thể mô tả một cách trung thực chân dung cha Đa Minh và noi theo gương sống thánh thiện của người.

Tài liệu điều tra phong thánh cho cha Đa Minh không nhắc nhiều đến giáo dân. Nhưng một điều chắc chắn theo như lời khai của các nhân chứng, ngay từ ban đầu, cha Đa Minh và Dòng Anh Em Giảng Thuyết được rất nhiều tín hữu giáo dân yêu mến và giúp đỡ. Chính vì vậy, những thành phần giáo dân này đã sớm được liên kết với Dòng, với danh nghĩa là “Dòng Hãm Mình của thánh Đa Minh” và sau này là “Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh.” 

Hàng ngũ giáo dân trong Dòng rất đông đảo, đặc biệt tại Việt Nam. Theo hoàn cảnh sống riêng của mình, người giáo dân Đa Minh cho thấy cách thế đặc biệt “trở nên những con người của Tin Mừng” theo chân thánh Đa Minh là “làm chứng cho đức tin, lắng nghe các nhu cầu của con người thời đại và dấn thân phục vụ chân lý.” (Quy Luật, Hiến pháp nền tảng, số 5). Như thế, những người Đa Minh này, cùng với những thành phần khác của Dòng, đang nỗ lực hoạ lại chân dung cha Đa Minh nơi cuộc đời Kitô hữu của mình; đồng thời giới thiệu cho mọi người rằng Giảng thuyết Lời Chúa là luôn thật sự cần thiết vì ơn cứu độ con người.

CHÂN DUNG CHA ĐA MINH THEO CÁC NHÂN CHỨNG là tập sách bao gồm những bản văn liên quan đến tiến trình phong thánh cho cha Đa Minh. Không kể Sắc lệnh thiết lập Uỷ ban điều tra và Sắc lệnh Phong thánh của Đức Grêgôriô IX, phần chính yếu là lời kể, dưới lời thề, của các nhân chứng về đời sống thánh thiện và công cuộc giải thuyết của cha Đa Minh. Ngoài ra, phần giới thiệu mở đầu của cha Phan Tấn Thành sẽ giúp cho độc giả dễ tiếp cận hơn các bản văn.

Lời kể của các nhân chứng được ghi chép và sắp xếp theo một lược đồ có sẵn, vì vậy lời văn ở một số chỗ như một công thức nhất định được lặp lại. Điều này khiến cho bản văn có thể thiếu lôi cuốn và hấp dẫn đối với một số người. Lần thứ xuất bản hai này nhắm đến các độc giả là giáo dân Đa Minh. Vì vậy, chúng tôi đã chuyển ngữ một cách linh động để lời văn được hấp dẫn hơn. Ngoài ra, tên các nhân chứng và các nhân vật liên quan cũng được phiên âm ra tiếng Việt để những độc giả ít có cơ hội tiếp cận với ngôn ngữ quốc tế, có thể đọc bản văn dễ dàng hơn. Cũng có một bảng phụ lục đối chiếu các tên riêng này nằm ở phần cuối cuốn sách.

Anh Em Học Viện Đa Minh xin trân trọng giới thiệu tập sách nhỏ này đến các thành viên Gia Đình Đa Minh, cách riêng các anh chị em huynh đoàn giáo dân.

Tu Viện Rất Thánh Mân Côi, 
Chúa Nhật II Mùa Vọng, ngày 08/12/2013.

Học viện Đa Minh

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét