Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

YÊU VÀ GHÉT TRONG TIN MỪNG GIO-AN, PHẦN I VÀ II

Tác giả : Giu-se Lê Minh Thông, O.P.
Phát hành : Trung tâm Học vấn Đa Minh, 2010
Số trang : Phần I, 400; Phần II, 400
Kích cỡ : 14x20cm
Nội dung:

“YÊU” và “GHÉT” là đề tài lớn trong Tin Mừng thứ tư. Tin Mừng này được trình bày như một vụ kiện giữa “ánh sáng” và “bóng tối”, giữa lựa chọn “tin” hay “không tin”. Ngay từ đầu Tin Mừng (chương 3), tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế gian: “Thiên Chúa đã yêu mến thế gian đến nỗi ban Con Một” (Ga 3,16) được đặt song song với tình yêu của con người dành cho bóng tối: “Người ta đã yêu mến bóng tối hơn ánh sáng” (3,19). Đến cuối Tin Mừng (chương 15), đề tài “ghét” được nhấn mạnh khi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (15,18).
Đứng trước “tình yêu dành cho bóng tối” và “sự thù ghét của thế gian”, Đức Giê-su mời gọi các môn đệ sống theo nguyên tắc: “Ai yêu mạng sống mình thì mất nó; ai ghét mạng sống mình trong thế gian này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời.”
YÊU và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an cố gắng tìm hiểu cách thức Tin Mừng Gio-an xây dựng thần học qua hai động từ đối lập “yêu – ghét”, qua việc trả lời những câu hỏi: Thế gian thù ghét là ai? Tại sao thế gian ghét các môn đệ? Hậu quả của việc yêu mến bóng tối là gì? Tại sao Đức Giê-su lại mời gọi các môn đệ “ghét mạng sống mình”, kiểu nói này diễn tả điều gì và có ý nghĩa gì trong bối cảnh Tin Mừng Gio-an?
Đề tài tình yêu và tình bạn về phía Đức Giê-su và các môn đệ đã được bàn đến trong tập sách Tình yêu và tình bạn trong Ga 15,9-17, hai tập sách này tập trung tìm hiểu đề tài “yêu và ghét” của những người không tin vào Đức Giê-su trong Tin Mừng, và thử đưa ra câu trả lời của Đức Giê-su và của các môn đệ khi phải đối diện với sự thù ghét của thế gian.


Xin trân trọng giới thiệu đến độc giả. 

Ngày 19 tháng 10 năm 2010
Giu-se Lê Minh Thông, O.P. 
Email: josleminhthong@gmail.com

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét