Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

DÒNG ĐA MINH TRÊN ĐẤT VIỆT (3tập)

 

Tác giả : Vinh Sơn Bùi Đức Sinh, O.P.
In lần II - Có sửa chữa và bổ túc, 1995 
Phát hành : NS. Máctinô – Hố Nai
Số trang : Q.1 - 314tr
               Q.2 - 302tr
              Q.3 - 300tr 
Kích cỡ : 14x20cm

Về tác giả : 
Lm. Vinh Sơn Bùi Đức Sinh
Sinh ngày 06.10.1926, Hải Dương
Khấn dòng ngày 17.09.1946, Nam Định
Linh mục ngày 03.05.1953, Hồng Kông
Tốt nghiệp Cao học sử học,
Đại học Montréal - Canađa1 nhận xét :