Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

CUỘC LỮ HÀNH ĐỨC TIN II (Phục hưng – Hiện đại – Giáo hội Việt Nam)

Tác giả : P.X. Đào Trung Hiệu, O.P.
Phát hành : Trung tâm Học vấn Đa Minh, 2010
Số trang : 256
Kích cỡ : 14x20cm

Giáo trình TTHVĐM


Nội dung

Phần III :
GIÁO HỘI THỜI PHỤC HƯNG
* Phục hưng và cải cách
*Cuộc canh tân Giáo hội (c.đồng Trentô)
* GH và cuộc khủng hoảng lương tâm Tk.18
* Phúc Âm hóa toàn thế giới (Tkỷ 15-18)

Phần IV :
GIÁO HỘI THỜI HIỆN ĐẠI
* Từ Cách Mạng 1789 đến Vatican I
* GH giữa thế giới Tân Tiến (1870-1939)
* Sự trưởng thành các xứ truyền giáo Tk. 19
* Giáo Hội thời Vatican II (1939-1985)

 Phần V :
GIÁO HỘI VIỆT NAM
* GHVN thời sơ khai (tk 16-17)
* GHVN xây dựng và phát triển
* GHVN thời cận đại (1802-1933)
* Chân dung các thánh tử đạo Việt Nam
* Giáo hội Việt Nam hiện nay
* Lược sử Giáo hội Việt Nam

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét