Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

CUỘC LỮ HÀNH ĐỨC TIN I (Thượng cổ – Trung cổ)

Tác giả : P.X. Đào Trung Hiệu, O.P.
Phát hành : Trung tâm Học vấn Đa Minh, 2010
Số trang : 128
Kích cỡ : 14x20cm

Giáo trình TTHVĐM

Nội dung

GIÁO HỘI THỜI THƯỢNG CỒ
* Giáo hội thời Sứ Đồ
* Giáo hội thời tử đạo
* Đế quốc Roma tòng giáo
* Việc hình thành kinh Tin Kính
* Truyền thống : Các Giáo Phụ

Phần II :
GIÁO HỘI THỜI TRUNG CỒ
* Âu Châu ki-tô hóa (tk 6-11)
* Bối cảnh phát sinh Chính Thống Giáo
* Những nền tảng Nước Kitô (tk 11-13)
* Ảo vọng quyền lực
* Hoa trái của lòng tin
* Nước Kitô thời khủng hoảng

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét