Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

VITAE FRATRUM - ĐỜI SỐNG ANH EM

Nguyên tác: Vitae Fratrum 
Tác giá: Gérard de Frachet, OP.
Chuyển ngữ: Học viện Đa Minh.
Hiệu đính: Ts. Giuse Phan Tấn Thành, O.P.
Phát hành: Ngày 14.09.2013, Mừng Lễ Bổng Mạng Tỉnh dòng

Số trang: 440
Kích cỡ: 14.5x20.5cm

Bản dịch Việt ngữ dựa trên bản dịch tiếng Anh của Joseph Kenny, được bổ sung với những chú thích lấy từ bản dịch tiếng Ý của P. Lippini.

LỜI NGỎ 

Bản dịch cuốn sách Vitae Fratrum, những mẩu chuyện về Đời Sống của những người anh em, bằng Việt ngữ này cũng có cả một… câu chuyện! 

– Bản dịch bắt đầu do anh em Học viện lớp Triết I niên khoá 1999-2000. Kết thúc cũng nhanh chóng, nghĩa là dang dở vì anh em thấy những câu chuyện lặt vặt chứa đựng những chi tiết không mấy thích hợp với đầu óc suy lý, chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi và có tính cách lịch sử. 

– Chính việc bỏ dở dang trên đòi giải thích. Và những lời giải thích cùng với nỗ lực của anh em lớp Triết I niên khoá sau, 2000-2001, tập sách bằng tiếng Việt thành hình. Anh em dựa vào một bản dịch cổ xưa bằng tiếng Anh trên Internet để thực hiện. 

– Cha giáo Giuse Phan Tấn Thành biết có một bản dịch tiếng Anh có hiệu đính mới; vì thế, cha đã nhận giúp các anh em lớp Thần IV niên khoá 2013-2014 xem lại và bổ sung bản dịch của anh em những niên khoá trước. 

Hiểu được tại sao lại có một khoảng thời gian dài từ lúc khởi đầu, dang dở rồi lại tiếp tục, cho đến nay mới hoàn tất (1999-2013) cũng là một chỉ dẫn để đọc và hiểu cuốn sách này: 

Đây là cách chuyển tải những giá trị bằng những mẩu chuyện thực tiễn và sinh động, tựa những câu chuyện dân gian như tấm cám, trầu cau… thay vì trình bày theo thể loại suy tư lí luận, hay trình bày pháp lí. Hầu như mọi yếu tố liên can đến đời sống của Anh Em Đa Minh, ơn gọi, sứ mạng, tập quán trong Dòng, lòng sùng kính… đều được nói đến, nhưng qua thể loại chuyện. Vì thế, nếu một đầu óc quen suy nghĩ, lí luận, chỉ tiếp cận tập sách này thuần tuý như là những câu chuyện nhỏ sẽ mau chán. Ngược lại, sẽ có cảm nhận luôn mới mẻ được truyền đi dưới dáng vẻ những câu chuyện liên can đến cuộc đời thường nhật của những người anh em. 

Nhưng người anh em nào? Từ ngữ này và thậm chí tựa đề tập sách này, “Đời Sống Anh Em” nếu không nói được hết thì cũng chẳng nói được nhiều. “Người anh em” là từ ngữ của Tin Mừng, để chỉ “người lắng nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21), là một phần từ trong Gia Đình của Thiên Chúa được Đức Giêsu khai mạc. Và khi những người anh em đầu tiên của Dòng chọn từ ngữ này để chỉ những người nay gọi là “tu sĩ Đa Minh”, Dòng Anh Em Giảng Thuyết, cũng còn cho thấy một nét mới trong mối tương quan lãnh chúa – chư hầu thịnh hành vào thời của các ngài. 

Như vậy, “Đời Sống Anh Em” không phải là một tập sách lịch sử thuần tuý nói về nguồn gốc của Dòng, cũng không phải là những qui tắc luật lệ qui định nếp sống của những người trong Dòng. Nhưng là một bức họa trình bày nhiều nét khác nhau trong ơn gọi, trong nếp sống, trong sứ vụ, trong lòng sùng kính… và tóm lại trong tất cả mọi khía cạnh làm nên con người của Tin Mừng, người anh em, theo cảm hứng của thánh Đa Minh và các anh em tiên khởi. 

Tu viện Rất Thánh Mân Côi, 
Lễ thánh Âu Tinh, Giám mục, ngày 28/08/2013 

Ts. Giuse Nguyễn Tất Trung, O.P.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét