Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

ĐỨC GIÊSU - MỘT CON NGƯỜI LÀNG NADARÉT

Nguyên tác : Jésus un homme de Nazareth
Tác giả : Marie - Émile Boismard, O.P.
Chuyển ngữ : Học viện Đa Minh
Phát hành : Học viện Đa Minh, 2001
Số trang : 248
Kích cỡ : 14x20cm

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét