Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

TÌM HIỂU DÒNG ĐA MINH

Tác giả : Giu-se Phan Tấn Thành, O.P.
Phát hành : Học viện Đa Minh, 2013
Số trang : 523
Kích cỡ : 14x20cmMỤC LỤC

PHẦN I: CÁC ĐỊNH CHẾ DÒNG ĐA MINH

1. Nguồn tài liệu
2. Danh hiệu. Khẩu hiệu. Huy hiệu
3. Áo dòng
4. Gratia Praedicationis
5. Cầu nguyện
6. Phụng vụ Dòng Đa Minh
7. Học
8. Trợ sĩ
9. Pháp luật
10. Luật thánh Augustino
11. Nghi thức tuyên khấn trong Dòng Anh Em Giảng Thuyết
12. Nghi thức khấn dòng
13. Tỉnh dòng và Tỉnh hội
14. Dòng nhì và dòng ba
15. Di chúc của Thánh Đa Minh
16. Dòng Đa Minh với Đức Maria
17. Phụ trương. Vitae Fratrum. Inquisitio

PHẦN II : LINH ĐẠO DÒNG QUA CÁC THÁNH

18. Một thoáng lịch sử linh đạo Đa Minh
19. Beatus Humbertus De Romans
20. Thánh Tôma Aquinô
21. Tiến sĩ bàng bạc
22. Catarina Siena
23. Meister Eckhart
24. Gioan Tauler
25. Beatus Henricus Seuze
26. S. Vicente ferrer
27. Luis De Granada
28. Linh đạo Truyền giáo
29. Linh đạo Đa Minh thế kỷ XX

PHẦN III : DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

30. Thư tịch Dòng Đa Minh Việt Nam
31. Nếp sống đạo tại miền truyền giáo Đa Minh Việt Nam
32. Vài kỷ niệm của Dòng Đa Minh Việt Nam
33. Thay lời kết. Dòng Đa Minh qua đạo Kười

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét