Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

TÁC VỤ PHỤNG VỤ CỦA PHÓ TẾ

Tác giả : Michael Kwater, O.S.B.
Chuyển ngữ : Học viện Đa Minh
Phát hành: Học viện Đa Minh, 01-2012
Số trang : 115
Tóm tắt : Hướng dẫn việc phục vụ của phó tế trong các cử hành phụng vụ

LỜI TỰA BẢN DỊCH

Trong đường hướng canh tân Giáo hội, Công Đồng Vaticanô II đã tìm về nguồn cội và lịch sử của mình để nhận thấy niềm hứng khởi cũng như các phương thế để loan báo và làm cho mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô được hiện diện cách sinh động hơn trong thế giới. Trong số những nguồn mạch phong phú ấy, Giáo hội đã tìm lại tác vụ phó tế, một tác vụ, dựa trên các bản văn Tân ước, đã khởi đầu từ các cộng đoàn Kitô giáo tiên khởi và có những công tác phục vụ quan trọng nơi các cộng đoàn này. 

Đức Giêsu Kitô đã đến trần gian trong tư thế của một người tôi tớ, một người phục vụ. Nhờ sự vâng phục thánh ý Chúa Cha, Đức Giêsu đã hoàn thành chương trình cứu độ thế giới. Chính từ nền tảng này, người ta mới có thể hiểu được ơn gọi và sứ mạng phục vụ của Giáo hội, được bày tỏ qua các tác vụ. 

Tác vụ phó tế là một trong những tác vụ phục vụ của Giáo hội. Tác vụ này có hai thể chế là phó tế vĩnh viễn và phó tế chuyển tiếp. Dù trong thể chế nào, các tác vụ này cũng đều bắt nguồn từ Đức Kitô, từ chức thánh và sự phục vụ của Người. 

Hai lãnh vực của tác vụ phó tế là phục vụ các cử hành phụng vụ và phục vụ công tác bác ái. Tập sách quý vị cầm trên tay là những hướng dẫn giúp cho việc phục vụ của phó tế trong các cử hành phụng vụ được trang nghiêm, xuôi xắn, hầu dân Chúa có thể tham dự các nghi lễ cách sốt sắng và lãnh nhận được dồi dào hiệu quả từ các cử hành này. 

Cuốn sách được tác giả Michael Kwatera, một tu sĩ dòng Biển Đức chuyên về lãnh vực phụng vụ, viết cho các phó tế của các giáo phận tại Hoa Kỳ. Vì vậy, trong khi chuyển ngữ, chúng tôi đã cố gắng thích nghi hoặc lược bớt một số hướng dẫn cho phù hợp với hoàn cảnh và thói quen của người Việt Nam. 

Xin trân trọng giới thiệu. 

Học viện Đa Minh

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét