Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

NHỮNG BÍ TÍCH CHỮA TRỊ

Tác giả : Giu-se Phan Tấn Thành, O.P.
Phát hành : Học viện Đa Minh, 2010
Số trang : 378
Kích cỡ : 14x20cm


Giáo trình TTHVĐM
Nội dung

Phần thứ nhất: Bí tích Thống hối
     Chương 1: Tội lỗi và tha thứ trong Kinh Thánh
     Chương 2: Việc thống hối và hòa giải trải qua lịch sử Hội thánh
     Chương 3: Suy tư thần học
     Chương 4: Việc cử hành bí tích
     Chương 5: Mục vụ bí tích

Phần thứ hai: Bí tích Xức dầu bệnh nhân
     Chương 1: Kinh Thánh
     Chương 2: Lịch sử Hội thánh
     Chương 3: Suy tư thần học
     Chương 4: Cử hành bí tích
     Chương 5: Mục vụ bệnh nhân

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét