Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

NHẬP MÔN TRIẾT HỌC

Tác giả : Mariano Artigas
Chuyển ngữ : Giuse Đỗ Ngọc Bảo, O.P. 
Phát hành : Học viện Đa Minh
Số trang :
Kích cỡ : 14x20cm

2 nhận xét :