Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

NHẬP MÔN THẦN HỌC

Tác giả : Phan Tấn Thành, O.P.
Phát hành : Học viện Đa Minh, 2013
Số trang : 
Kích cỡ : 14x20cm

Giáo trình TTHVĐM

MỤC LỤC          

Dẫn nhập: Mục tiêu. Phương pháp trình bày               
Phần thứ nhất : Tổng quát
Chương I: Thần học là gì ?               
Mục I. Thần học là gì ?     
Mục II. Những quan niệm về thần học          
Chương II : Vai trò và bản chất của thần học             
Mục I. Nguồn gốc thần học              
Mục II. Bản chất thần học               
Mục III. Vai trò của thần học          
Mục IV. Giá trị và giới hạn của thần học      
Chưong III: Phương pháp thần học               
Mục I. Phương pháp luận tổng quát               
Mục II. phương pháp thần học       
Phần thứ hai : Các ngành thần học
Chương  IV: Những năm dự bị        
Mục I: Những môn triết học căn bản             
Mục II: Tương quan giữa triết học với thần học          
Chương V: Thần học lịch sử             
Mục I. Kinh thánh              
Mục II. Phụng vụ               
Mục III. Các giáo phụ       
Mục IV. Huấn quyền        
Mục V. Lịch sử giáo hội    
Chương VI: Thần học hệ thống       
Mục I. Thần học cơ bản   
Mục II. Thần học tín lý     
Mục III. Thần học luân lý                
Chương VII: Thần học thực tiễn     
Mục I. Khái niệm
Mục II. Thần học mục vụ                
Mục III. Phương pháp mục vụ        
Mục IV. Thần học tâm linh              
Chương VIII: Thánh Tôma Aquinô               
Mục I : Tiểu sử    
Mục II: Các tác phẩm      
Mục III:  Summa Theologica          
Mục IV. Linh đạo thánh Tôma       
Kết luận: Chương trình huấn luyện thần học               


3 nhận xét :

  1. Nam mô cổ phật ngọc đế đại thiên tôn a di đà phật

    Trả lờiXóa
  2. Nam mô cổ phật ngọc đế đại thiên tôn a di đà phật

    Trả lờiXóa
  3. mình đang cần cuốn sách này, nhưng mình đang ở nước ngoài. Không biết ai có file pdf hay .doc không? Nếu có, cho mình xin. Cảm ơn rất nhiều.

    Trả lờiXóa