Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

NHẬP MÔN NHÂN HỌC HƯỚNG THẦN

Nguyên tác : Introduzione alla antropologia teologica. Edizioni Piemme, Casale Monferrato, 1992
Tác giả : Luis F. Ladaria
Chuyển ngữ : Lâm Văn Sỹ, O.P.
Phát hành : TTHVĐM, 2009
Số trang : 220
Kích cỡ :  14x20cm

Giáo trình TTHVĐM

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét