Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

CHÂN NGÔN - Chú giải Tin Mừng Chúa Nhật & Đại lễ - Năm C

Nguyên tác: The Complete Biblical Library
Chuyển ngữ : Học viện Đa Minh
Phát hành: Học viện Đa Minh, 2009

Số trang: 552


Kích cỡ 15.5x23.5cm

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét